TWÓJ POMYSŁ, EUROPEJSKIE PIENIĄDZE

Dofinansowanie na realizację projektu wprowadzenia innowacji w firmie

DROGMOST

W ramach Regionalnego programu operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007/2013 działanie 1.3 Umowa nr 06.08UDA-RPLU.01.03.00-06-03-030/08