O firmie

Krótko o nas

Początki Firmy sięgają do 1994 roku. Wtedy to Pan Wiesław Michalski założył mały i praktycznie nikomu nie znany Zakład Budowlano – Transportowy „Drogmost ”. Zaczynałem od zera a teraz jestem właścicielem dużego przedsiębiorstwa, tak sam o sobie mówi właściciel . Do dziś firma już rodzinna prowadzona przez Pana Wiesława i jego trzech synów cieszy się dużym uznaniem zarówno wśród klientów jak i konkurencji. Dziś Przedsiębiorstwo zatrudnia około 80 pracowników i może się pochwalić nowoczesnym, parkiem maszyn liczącym około 70 jednostek. Firma prowadzi swoją niezmienną działalność wzbogaconą o nowe rodzaje usług czy też wprowadzone produkcje. Wzbogacony park pojazdów i maszyn pozwala na działalność usługową na najwyższym poziomie.

Priorytetem naszych inżynierów jest zadowolenie klientów oraz także wykonanie naszych usług na najwyższym poziomie przy zachowaniu najwyższej staranności, co potwierdzają nasi klienci.

Nabyte wieloletnie doświadczenie i wiele wyróżnień w budownictwie drogowym naszej firmy jest dużym konkurentem na Lubelskim rynku.

Firma korzystała z unijnych dotacji z różnych funduszy wspierających małe i średnie przedsiębiorstwa. Z pozyskanych dotacji rozbudowaliśmy swoją działalność wspartą o nowoczesny sprzęt.

W latach 2012-2015 powstała nowa siedziba firmy o powierzchni 3,0 ha w miejscowości Hubale koło Zamościa. W nadchodzących latach planujemy wzbogacić swoją ofertę o nowe usługi, w tym celu rozpoczeliśmy prace związane z postawieniem własnej wytwórni mas bitumicznych w zamojskiej podstrefie ekonomicznej.


Dotacje

TWÓJ POMYSŁ, EUROPEJSKIE PIENIĄDZE

Dofinansowanie na realizację projektu wprowadzenia innowacji w firmie

DROGMOST

W ramach Regionalnego programu operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007/2013 działanie 1.3
Umowa nr 06.08UDA-RPLU.01.03.00-06-03-030/08